Dochodzenie alimentów po ustaleniu ojcostwa

Dochodzenie alimentów po ustaleniu ojcostwa

Zarówno uznanie ojcostwa przed kierownikiem USC (względnie przed sądem albo konsulem), jak i sądowe ustalenie ojcostwa skutkuje powstaniem stosunku prawnego ojcostwa, skutecznego ex tunc, tj. od chwili urodzenia się dziecka, a niekiedy nawet od chwili jego poczęcia. Z...