Odwołanie darowizny z powodu rażącej niewdzięczności

Odwołanie darowizny z powodu rażącej niewdzięczności

Darowizna jest szczególną umową, bowiem na jej podstawie darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Pewnego rodzaju moralnym ekwiwalentem świadczenia darczyńcy jest wdzięczność obdarowanego. Z tego względu...