Szanowni Klienci,

niniejszym informujemy, że w związku z realizacją przez Kancelarię Radcy Prawnego Mateusz Kończal projektu grantowego dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. „FUNDUSZ WSPARCIA INWESTYCYJNEGO”, na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 5/FWI-C19/2021/131/UPG/1736 z dnia 7 czerwca 2021 roku, Kancelaria zakupiła środki trwałe oraz wartości niematerialne (oprogramowanie), dzięki którym wprowadziła możliwość korzystania przez Państwa z oferowanych dotychczas usług w trzech nowych odsłonach, tj.:

1) szkolenia „na żywo” on-line,

2) porady „na żywo” on-line oraz

3) dostęp on-line do wcześniej nagranych i przygotowanych szkoleń.

Szkolenia „na żywo” on-line umożliwiają udział w szkoleniu w trybie zdalnym, a więc poza miejscem, w którym przebywa prowadzący szkolenie. Jednocześnie z uwagi na transmisję szkolenia „na żywo”, odbiorca ma możliwość aktywnego uczestniczenia w szkoleniu (zadawania pytań, udziału w dyskusji, etc.).

Porady „na żywo” on-line, to nowa forma udzielania przez Kancelarię porad prawnych, które dotychczas były udzielane na miejscu. Usługa ma umożliwić korzystanie Klientom z pomocy prawnej, rozmowy z radcą prawnym (z jednoczesnym podglądem obrazu) bez konieczności stawiania się w siedzibie Kancelarii.

Dostęp on-line do wcześniej nagranych i przygotowanych szkoleń umożliwia udział w szkoleniu (zapoznanie się z treścią szkolenia) w miejscu i czasie dogodnym dla odbiorcy. W ramach tej usługi dostępne będą zarówno szkolenia przeprowadzone wcześniej w formie on-line „na żywo”, jak i inne szkolenia, przeznaczone wyłącznie do dystrybucji w formie nagrania.

W przypadku pytań lub zainteresowania naszą ofertą zapraszamy do kontaktu.

***

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania1.6 Wsparcie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Schematu: projekt grantowy polegający na wsparciu MŚP w celu ograniczenia negatywnych skutków COVID-19.

Celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym epidemii Sars-Cov-2 przez wdrożenie nowych usług oferowanych klientom ułatwiających funkcjonowanie przedsiębiorstwa w zmienionych warunkach gospodarczych.

Wartość projektu: 31 387,79 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 24 242,60 zł