Roszczenia matki wobec ojca dziecka – okres ciąży i porodu

Roszczenia matki wobec ojca dziecka – okres ciąży i porodu

W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, każdy z małżonków ma obowiązek według swoich sił oraz możliwości zarobkowych i majątkowych przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny. W związku z tym, kobieta pozostająca w związku małżeńskim, z reguły nie musi bać się (przynajmniej teoretycznie) o swój byt w okresie ciąży i porodu. Jak natomiast wygląda sytuacja matki dziecka, kiedy nie jest w związku małżeńskim z ojcem dziecka?

czytaj dalej…

Dzień bezpłatnych porad prawnych w sprawach rozwodowych

Dzień bezpłatnych porad prawnych w sprawach rozwodowych

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że w sobotę, 12 czerwca 2021 r., Kancelaria Radcy Prawnego Mateusz Kończal organizuje Dzień bezpłatnych porad prawnych w sprawach rozwodowych.
⚠️ Co: DZIEŃ BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH
W SPRAWACH ROZWODOWYCH
⚠️ Kiedy: 12 czerwca 2021 r. (Sobota), godz. 10.00-15.00
⚠️ Gdzie: KMbiuro coworkingspace
(na IV piętrze Domu Towarowego PDT),
Rynek Staromiejski 36-38, 87-100 Toruń
❗️ Ważne: Konieczna wcześniejsza rejestracja❗️
📧 biuro@konczal-kancelaria.pl
☎️ 665 422 303
❗️Uwaga: Porady odbywać się będą w reżimie sanitarnym 😷
Z powodów organizacyjnych porady prawne będą udzielane (nie w siedzibie Kancelarii) w biurze KMbiuro coworkingspace przy ul. Rynek Staromiejski 36-38 w Toruniu (na IV piętrze Domu Towarowego PDT).
Wszelkie pytania oraz prośby o rejestrację proszę kierować na adres e-mail: biuro@konczal-kancelaria.pl lub telefonicznie: 665 422 303.
Ważna uchwała Sądu Najwyższego w sprawie kredytów frankowych!

Ważna uchwała Sądu Najwyższego w sprawie kredytów frankowych!

Stwierdzenie przez sąd nieważności umowy kredytowej, to nie koniec problemów dla kredytobiorcy. Pozostaje jeszcze kwestia wzajemnego rozliczenia pomiędzy stronami, w tym kwestia  istnienia samego prawa do żądania zwrotu spełnionych świadczeń. W orzecznictwie istnieją w tym zakresie dwa rozbieżne poglądy: teoria dwóch kondykcji oraz teoria salda. W marcu zagadnienie to zostanie rozpoznane przez pełen skład Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, jednak w poprzednim tygodniu uchwałę dotyczącą tej kwestii podjął skład 3-osobowy Sądu Najwyższego. Co istotne, uchwała jest korzystna dla kredytobiorców!

czytaj dalej…

Przedsiębiorca czy konsument?  Istotne zmiany dla właścicieli sklepów internetowych!

Przedsiębiorca czy konsument? Istotne zmiany dla właścicieli sklepów internetowych!

Prowadzisz sklep internetowy? W takim razie koniecznie zapoznaj się z tym artykułem, ponieważ z dniem 1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy, które przyznają przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą uprawnienia konsumenta. Co niosą za sobą wprowadzone zmiany z punktu widzenia właścicieli sklepów internetowych? I na co powinni zwracać szczególną uwagę zawierając umowę z osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą?

czytaj dalej…

Czy przepisy wprowadzające ograniczenia w prowadzeniu działalności z uwagi na pandemię wprowadzone zostały  z naruszeniem prawa?!

Czy przepisy wprowadzające ograniczenia w prowadzeniu działalności z uwagi na pandemię wprowadzone zostały z naruszeniem prawa?!

Trwający od kilku miesięcy tzw. lockdown, czyli zakaz wykonywania niektórych działalności gospodarczych, istotnie wpływa na życie wielu przedsiębiorców. Brak dochodów powoduje frustrację właścicieli wielu firm, którzy obawiają się o przyszłość swoich biznesów. Jednak czy zakaz ten został wprowadzony zgodnie z przepisami prawa? Czy organy państwa mogą stosować sankcje wobec niestosujących się do zakazów przedsiębiorców?

czytaj dalej…

Niewykonanie jakich zobowiązań może skutkować nałożeniem kary umownej?

Niewykonanie jakich zobowiązań może skutkować nałożeniem kary umownej?

Zgodnie z art. 483 § 1 k.c. strony mogą zastrzec w umowie karę umowną z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. Przepis ten ma charakter bezwzględnie obowiązujący, co oznacza że strony w drodze porozumienia nie mogą rozszerzyć stosowania kary umownej także co do zobowiązań pieniężnych. W związku z tym należy pamiętać, że postanowienie zastrzegające karę umowną z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania pieniężnego będzie nieważne. Niestety, rozróżnienie zobowiązania pieniężnego od niepieniężnego jedynie pozornie nie budzi żadnych wątpliwości.

czytaj dalej…

Orzeczenie rozwodu w przypadku posiadania przez małżonków wspólnych małoletnich dzieci

Orzeczenie rozwodu w przypadku posiadania przez małżonków wspólnych małoletnich dzieci

Trwały i zupełny rozkład pożycia między małżonkami jest przesłanką do orzeczenia rozwodu. Należy jednakże pamiętać, że przepisy wprowadzają również negatywne przesłanki  orzeczenia rozwodu. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z nich orzeczenie rozwodu nie będzie dopuszczalne. Powszechnie najbardziej znanym przykładem jest z pewnością brak możliwości orzeczenia rozwodu, jeżeli w konsekwencji ucierpiałoby dobro wspólnych małoletnich dzieci. Czy posiadanie wspólnych małoletnich dzieci oznacza zawsze oddalenie powództwa przez Sąd? W jaki sposób należy rozumieć dobro małoletniego dziecka w sprawach rozwodowych?

czytaj dalej…

Kancelaria Mateusz Kończal

Kontakt

ul. Podchorążych 13D/8
87-100 Toruń

tel. 665 422 303
e-mail biuro@konczal-kancelaria.pl

NIP 9562222851
Regon 367898979

www.konczal-kancelaria.pl

11 + 5 =