Niewykonanie jakich zobowiązań może skutkować nałożeniem kary umownej?

Niewykonanie jakich zobowiązań może skutkować nałożeniem kary umownej?

Zgodnie z art. 483 § 1 k.c. strony mogą zastrzec w umowie karę umowną z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. Przepis ten ma charakter bezwzględnie obowiązujący, co oznacza że strony w drodze porozumienia nie mogą rozszerzyć stosowania kary umownej także co do zobowiązań pieniężnych. W związku z tym należy pamiętać, że postanowienie zastrzegające karę umowną z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania pieniężnego będzie nieważne. Niestety, rozróżnienie zobowiązania pieniężnego od niepieniężnego jedynie pozornie nie budzi żadnych wątpliwości.

czytaj dalej…

Orzeczenie rozwodu w przypadku posiadania przez małżonków wspólnych małoletnich dzieci

Orzeczenie rozwodu w przypadku posiadania przez małżonków wspólnych małoletnich dzieci

Trwały i zupełny rozkład pożycia między małżonkami jest przesłanką do orzeczenia rozwodu. Należy jednakże pamiętać, że przepisy wprowadzają również negatywne przesłanki  orzeczenia rozwodu. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z nich orzeczenie rozwodu nie będzie dopuszczalne. Powszechnie najbardziej znanym przykładem jest z pewnością brak możliwości orzeczenia rozwodu, jeżeli w konsekwencji ucierpiałoby dobro wspólnych małoletnich dzieci. Czy posiadanie wspólnych małoletnich dzieci oznacza zawsze oddalenie powództwa przez Sąd? W jaki sposób należy rozumieć dobro małoletniego dziecka w sprawach rozwodowych?

czytaj dalej…

„Tarcza antykryzysowa”: zasady przyznawania tzw. świadczenia postojowego

„Tarcza antykryzysowa”: zasady przyznawania tzw. świadczenia postojowego

W podpisanej wczoraj ustawie, tzw. tarczy antykryzysowej, zostało przewidziane dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób wykonujących umowy agencyjne, umowy zlecenie, czy też inne umowy o świadczenie usług, tzw. świadczenie postojowe. W dzisiejszym wpisie omawiamy warunki, które należy spełnić, aby uzyskać wspomniane świadczenie oraz przestawiamy, jak będzie kształtować się jego wysokość.

czytaj dalej…

Przedsiębiorca w trakcie stanu pandemii COVID-19 – zasady zawieszania działalności gospodarczej

Przedsiębiorca w trakcie stanu pandemii COVID-19 – zasady zawieszania działalności gospodarczej

Czekając na „tarczę antykryzysową” wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy wprowadzone rozwiązania zapewnią im wystarczającą ochronę. Coraz wyraźniej słychać głosy, że najlepszym (bądź jedynym) sposobem na przetrwanie może okazać się zawieszenie działalności gospodarczej. Czy każdy przedsiębiorca może zawiesić działalność? Co wiąże się z zawieszeniem działalności oraz jakie są wady i zalety tego rozwiązania?

czytaj dalej…

Jakie są zasady podziału majątku byłych małżonków po rozwodzie?

Jakie są zasady podziału majątku byłych małżonków po rozwodzie?

W żargonie prawniczym powszechnie znanym jest stwierdzenie, że łatwiejszy jest „rozwód” ludzi niż ich majątku… Często jest tak, że postępowanie o rozwód to dopiero początek sądowej batalii między byłymi małżonkami. Wynika to z tego, że wskutek rozwodu małżeńska wspólność majątkowa ustaje, a każdy z małżonków staje się współwłaścicielem każdego składnika majątku, a jego udział (co do zasady) wynosi 1/2. Z tej perspektywy aktualne staje się pytanie o sposób wyjścia ze współwłasności.

czytaj dalej…

Zmiany w prawie w 2020 r. – najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców

Zmiany w prawie w 2020 r. – najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców

Z pewnością początek nowego roku nie jest najspokojniejszym okresem dla przedsiębiorców. Wraz z 1 stycznia w życie weszło wiele zmian w obowiązujących przepisach prawa, z którymi to przede wszystkim właśnie przedsiębiorcy zmuszeni są w miarę szybko się zapoznać i do nich przystosować. W niniejszym wpisie zostało przedstawiamy kilka najistotniejszych zmian, które z pewnością należy mieć na uwadze.

czytaj dalej…

Nowelizacja procedury cywilnej

Nowelizacja procedury cywilnej

Z dniem 7 listopada weszła w życie obszerna nowelizacja postępowania cywilnego. Z punktu widzenia przedsiębiorców jedną z istotniejszych zmian jest przywrócenie postępowania w sprawach gospodarczych. Zmiana ta ma na celu (przynajmniej w założeniu) usprawnienie postępowania i przyśpieszenie wydania orzeczenia. Należy jednakże pamiętać, że stoją za tym także obostrzenia dowodowe.

czytaj dalej…

Co oznacza wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dla kredytobiorców mających kredyt we frankach szwajcarskich?

Co oznacza wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dla kredytobiorców mających kredyt we frankach szwajcarskich?

Od prawie dwóch tygodni jednym z głównych tematów w polskich mediach jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie kredytu we frankach szwajcarskich. Nic dziwnego, w końcu osób będących w podobnej sytuacji jak Państwo Dziubak, jest prawdopodobnie kilkaset tysięcy, a dotychczas wydawane orzeczenia szły w zupełnie różnych kierunkach. Czy wyrok TSUE może to zmienić, czy sytuacja frankowiczów występujących do sądu będzie bardziej klarowna i w jakim kierunku idą pierwsze rozstrzygnięcia polskich sądów po 3 października 2019 r.?

czytaj dalej…

Kancelaria Mateusz Kończal

Kontakt

ul. Podchorążych 13D/8
87-100 Toruń

tel. 665 422 303
e-mail biuro@konczal-kancelaria.pl

NIP 9562222851
Regon 367898979

www.konczal-kancelaria.pl

9 + 14 =