Kancelaria Radcy Prawnego Mateusz Kończal realizuje projekt grantowy dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „FUNDUSZ WSPARCIA INWESTYCYJNEGO”

Szanowni Klienci,

niniejszym informujemy, że w związku z realizacją przez Kancelarię Radcy Prawnego Mateusz Kończal projektu grantowego dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. „FUNDUSZ WSPARCIA INWESTYCYJNEGO”, na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 5/FWI-C19/2021/131/UPG/1736 z dnia 7 czerwca 2021 roku, Kancelaria zakupiła środki trwałe oraz wartości niematerialne (oprogramowanie), dzięki którym wprowadziła możliwość korzystania przez Państwa z oferowanych dotychczas usług w trzech nowych odsłonach, tj.:

1) szkolenia „na żywo” on-line,

2) porady „na żywo” on-line oraz

3) dostęp on-line do wcześniej nagranych i przygotowanych szkoleń.

Szkolenia „na żywo” on-line umożliwiają udział w szkoleniu w trybie zdalnym, a więc poza miejscem, w którym przebywa prowadzący szkolenie. Jednocześnie z uwagi na transmisję szkolenia „na żywo”, odbiorca ma możliwość aktywnego uczestniczenia w szkoleniu (zadawania pytań, udziału w dyskusji, etc.).

Porady „na żywo” on-line, to nowa forma udzielania przez Kancelarię porad prawnych, które dotychczas były udzielane na miejscu. Usługa ma umożliwić korzystanie Klientom z pomocy prawnej, rozmowy z radcą prawnym (z jednoczesnym podglądem obrazu) bez konieczności stawiania się w siedzibie Kancelarii.

Dostęp on-line do wcześniej nagranych i przygotowanych szkoleń umożliwia udział w szkoleniu (zapoznanie się z treścią szkolenia) w miejscu i czasie dogodnym dla odbiorcy. W ramach tej usługi dostępne będą zarówno szkolenia przeprowadzone wcześniej w formie on-line „na żywo”, jak i inne szkolenia, przeznaczone wyłącznie do dystrybucji w formie nagrania.

W przypadku pytań lub zainteresowania naszą ofertą zapraszamy do kontaktu.

***

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania1.6 Wsparcie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Schematu: projekt grantowy polegający na wsparciu MŚP w celu ograniczenia negatywnych skutków COVID-19.

Celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym epidemii Sars-Cov-2 przez wdrożenie nowych usług oferowanych klientom ułatwiających funkcjonowanie przedsiębiorstwa w zmienionych warunkach gospodarczych.

Wartość projektu: 31 387,79 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 24 242,60 zł

Nowa ustawa deweloperska – wchodzi w życie 1 lipca 2022 r.

Nowa ustawa deweloperska – wchodzi w życie 1 lipca 2022 r.

W dniu 1 lipca 2022 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, czyli nowa ustawa deweloperska. W dzisiejszym wpisie pokrótce o najważniejszych zmianach, które czekają (potencjalnych) nabywców oraz deweloperów!

czytaj dalej…

Obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny

Obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny

Jednym z obowiązków małżonków jest obowiązek przyczyniania się każdego z nich do zaspokajania potrzeb założonej rodziny. W jakich okolicznościach ustaje ten obowiązek, czy na jego istnienie ma wpływ, to jaki ustrój majątkowy obowiązuje małżonków oraz czy obejmuje on również zaspokajanie potrzeb wspólnych dorosłych dzieci?

czytaj dalej…

Tajemnica przedsiębiorstwa a czyny nieuczciwej konkurencji

Tajemnica przedsiębiorstwa a czyny nieuczciwej konkurencji

Jednym z czynów nieuczciwej konkurencji jest ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Czy w związku z tym, wykorzystanie przez nowego pracodawcę wiedzy, doświadczenia i umiejętności pracownika, które zdobył on u wcześniejszego pracodawcy może być uznane za zachowanie, o którym mowa w art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji? Zagadnieniem tym zajmował się  Sąd Najwyższego w sprawie o sygnaturze V CSKP 7/21.

czytaj dalej…

Stała obsługa prawna – stała umowa z kancelarią

Stała obsługa prawna – stała umowa z kancelarią

Dzisiejszy wpis – wyjątkowo – nie będzie dotyczył żadnego zagadnienia stricte prawniczego, a organizacji biznesu i odpowiedzialności w prowadzeniu działalności gospodarczej. Powodem do jego napisania jest historia jednego z przedsiębiorców, który zawarł niekorzystną dla siebie umowę gospodarczą,  a następnie dopiero gdy się o tym zorientował i wpadł w kłopoty skontaktował się z kancelarią celem zniwelowania skutków zawarcia niekorzystnej umowy. Czy można pomóc Klientowi, który zawarł złą dla siebie umowę? Oczywiście można! Jako Kancelaria bardzo często wyprowadzaliśmy Klientów z takich opresji. Należy jednak postawić następujące pytanie: dlaczego przedsiębiorca stawia się w sytuacji, gdy trzeba wyprowadzić go z kłopotów, zamiast zadbać, żeby się w nich nie znaleźć?    

czytaj dalej…

Roszczenia matki wobec ojca dziecka – okres ciąży i porodu

Roszczenia matki wobec ojca dziecka – okres ciąży i porodu

W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, każdy z małżonków ma obowiązek według swoich sił oraz możliwości zarobkowych i majątkowych przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny. W związku z tym, kobieta pozostająca w związku małżeńskim, z reguły nie musi bać się (przynajmniej teoretycznie) o swój byt w okresie ciąży i porodu. Jak natomiast wygląda sytuacja matki dziecka, kiedy nie jest w związku małżeńskim z ojcem dziecka?

czytaj dalej…

Dzień bezpłatnych porad prawnych w sprawach rozwodowych

Dzień bezpłatnych porad prawnych w sprawach rozwodowych

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że w sobotę, 12 czerwca 2021 r., Kancelaria Radcy Prawnego Mateusz Kończal organizuje Dzień bezpłatnych porad prawnych w sprawach rozwodowych.
⚠️ Co: DZIEŃ BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH
W SPRAWACH ROZWODOWYCH
⚠️ Kiedy: 12 czerwca 2021 r. (Sobota), godz. 10.00-15.00
⚠️ Gdzie: KMbiuro coworkingspace
(na IV piętrze Domu Towarowego PDT),
Rynek Staromiejski 36-38, 87-100 Toruń
❗️ Ważne: Konieczna wcześniejsza rejestracja❗️
📧 biuro@konczal-kancelaria.pl
☎️ 665 422 303
❗️Uwaga: Porady odbywać się będą w reżimie sanitarnym 😷
Z powodów organizacyjnych porady prawne będą udzielane (nie w siedzibie Kancelarii) w biurze KMbiuro coworkingspace przy ul. Rynek Staromiejski 36-38 w Toruniu (na IV piętrze Domu Towarowego PDT).
Wszelkie pytania oraz prośby o rejestrację proszę kierować na adres e-mail: biuro@konczal-kancelaria.pl lub telefonicznie: 665 422 303.
Ważna uchwała Sądu Najwyższego w sprawie kredytów frankowych!

Ważna uchwała Sądu Najwyższego w sprawie kredytów frankowych!

Stwierdzenie przez sąd nieważności umowy kredytowej, to nie koniec problemów dla kredytobiorcy. Pozostaje jeszcze kwestia wzajemnego rozliczenia pomiędzy stronami, w tym kwestia  istnienia samego prawa do żądania zwrotu spełnionych świadczeń. W orzecznictwie istnieją w tym zakresie dwa rozbieżne poglądy: teoria dwóch kondykcji oraz teoria salda. W marcu zagadnienie to zostanie rozpoznane przez pełen skład Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, jednak w poprzednim tygodniu uchwałę dotyczącą tej kwestii podjął skład 3-osobowy Sądu Najwyższego. Co istotne, uchwała jest korzystna dla kredytobiorców!

czytaj dalej…

Kancelaria Mateusz Kończal

Kontakt

ul. Podchorążych 13D/8
87-100 Toruń

tel. 665 422 303
e-mail biuro@konczal-kancelaria.pl

NIP 9562222851
Regon 367898979

www.konczal-kancelaria.pl

9 + 14 =