Rozwód z orzekaniem o winie czy bez?

Rozwód z orzekaniem o winie czy bez?

Jednym z elementów wyroku rozwodowego jest orzeczenie o tym czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Od orzekania w tej kwestii sąd może jednak odstąpić na zgodny wniosek małżonków. Perspektywa braku konieczności udowadniania winy drugiego małżonka, a w...
Dostęp do dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta

Dostęp do dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta

Dostęp do dokumentacji medycznej jest jednym z podstawowych praw pacjenta. Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta uprawnienie to przysługuje pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu oraz osobie przez niego...