Obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny

Obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny

Jednym z obowiązków małżonków jest obowiązek przyczyniania się każdego z nich do zaspokajania potrzeb założonej rodziny. W jakich okolicznościach ustaje ten obowiązek, czy na jego istnienie ma wpływ, to jaki ustrój majątkowy obowiązuje małżonków oraz czy obejmuje on...
Roszczenia matki wobec ojca dziecka – okres ciąży i porodu

Roszczenia matki wobec ojca dziecka – okres ciąży i porodu

W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, każdy z małżonków ma obowiązek według swoich sił oraz możliwości zarobkowych i majątkowych przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny. W związku z tym, kobieta pozostająca w związku małżeńskim, z reguły nie...